【STAR-850】青春妄想学院 市川雅美(市川まさみ)作品新番车牌

【STAR-850】青春妄想学院 市川雅美(市川まさみ)作品新番车牌

脾部药队\〔泻脾次将〕内容:〔害〕性能克伐,化饮食,若胃家无食积,及脾虚不能运化,不思食者服之,反致克伐生发之气,令人嘈烦易饥。新盆盛,合泥百日,皮烂为水,核如大豆。

〔修治〕出江北诸山,有青白二种,以坚细青黑,中有白星点者为佳。姜皮辛凉,和脾行水,肿家必用。

汗多用桂枝者,调和营卫,则邪从汗解,而汗自止,非若麻黄之开腠理发汗也。〔利〕辛温,入肝经,善走能散。

相反为害,深于相恶。凡建中、肾沥诸补汤,滓合两剂,加水煮,竭饮之,亦敌一剂新药,贫人当依此,皆应凡合膏,初以苦酒渍取,令淹,溲浃后,不用多汁,密覆勿泄。

 煮取汁饮,止渴反胃,除蛔虫。 肝部药队\〔补肝次将〕内容:〔害〕石药终燥,只可暂用。

得七七仙露之用之甚可通和阴阳,若阴虚火炽,切勿妄投。若同众药捣,则化尘飞也。

Leave a Reply