ABP-785|有村希作品ABP-785|天然成分由来 有村のぞみ

ABP-785|有村希作品ABP-785|天然成分由来 有村のぞみ

 且气臌证,小便自若,水臌证,多小便不利,此又其明征也。是以其证初得,周身虽皆恶寒,而背之恶寒尤甚,周身虽皆觉疼,而背下连腿之疼痛尤甚。

愚曰∶“勿多疑,倘有差错,余职其咎。盖大气不达于脑中则神昏,大气不潮于舌本则舌干。

 然间有愈而复发,再服原方不效者,自拟得此汤后,凡遇此等证,服小青龙汤一两剂即愈者,继服从龙汤一剂,必不再发。是知冲气胃气之逆,非必由于大气下陷,而大气下陷者,实可致冲胃气逆也。

故其方不列于六经,而附载于六经之后。瞳子散大,视物不真,不能针黹。

 见其仰卧屈膝,令两人各以手托其两腿,忽歌忽哭,疼楚之态万状,脉弦细,至数微数。燥渴者,加天冬、马兜铃各三钱。

 初不知其可入药也。 医者皆以为不可消。

Leave a Reply